I. Nhiệm kỳ I (1990-1994)

 

Ông Vũ Ngọc Hải                     

   Ông Vũ Ngọc Hải           Ông Trần Đình Long        Ông Phạm Tiến Ba             

    

     1. Chủ tịch: Ông Vũ Ngọc Hải.

     2. Phó Chủ tịch: GS.VS.TSKH Trần Đình Long.

     3. Tổng Thư ký: Ông Phạm Tiến Ba.

   

 

II. Nhiệm kỳ II (1995-1999)

 

               

  Ông Thái Phụng Nê     Ông Trần Đình Long        Ông Lê Liêm         Ông Phạm Tiến Ba    Ông Lê Nhân Vĩnh

 

     1. Chủ tịch: Ông Thái Phụng Nê.

     2. Phó Chủ tịch: GS.VS.TSKH Trần Đình Long.

     3. Phó Chủ tịch: Lê Liêm.

     4. Tổng Thư ký: Ông Phạm Tiến Ba.

     5. Trưởng Ban Tổ chức: Ông Lê Nhân Vĩnh.

 

III. Nhiệm kỳ III (2000-2004)

A. Giai đoạn 2000-2002

 

                       

Ông Hoàng Trung Hải    Ông Trần Đình Long  Ông Đào Văn Hưng    Ông Phạm Dương Minh    Ông Lê Nhân Vĩnh

 

     1. Chủ tịch: Ông Hoàng Trung Hải

     2. Phó Chủ tịch: GS.VS.TSKH Trần Đình Long.

     3. Phó Chủ tịch: Đào Văn Hưng.

     4. Tổng Thư ký: Ông Phạm Dương Minh.

     5. Trưởng Ban Tổ chức: Ông Lê Nhân Vĩnh.

 

B. Giai đoạn 2003-2004

 

                    

      Ông Đặng Hùng    Ông Trần Đình Long    Ông Đào Văn Hưng   Ông Phạm Dương Minh   Ông Lê Nhân Vĩnh

 

     1. Chủ tịch: Ông Đặng Hùng.

     2. Phó Chủ tịch: GS.VS.TSKH Trần Đình Long.

     3. Phó Chủ tịch: Đào Văn Hưng.

     4. Tổng Thư ký: Ông Phạm Dương Minh.

     5. Trưởng Ban Tổ chức: Ông Lê Nhân Vĩnh.

 

III. Nhiệm kỳ IV (2005-2009)

A. Giai đoạn 2005-2007

 

                     

        Ông Đặng Hùng     Ông Trần Đình Long    Ông Đào Văn Hưng    Ông Đàm Xuân Hiệp     Ông Lê Nhân Vĩnh

 

     1. Chủ tịch: Ông Đặng Hùng.

     2. Phó Chủ tịch: GS.VS.TSKH Trần Đình Long.

     3. Phó Chủ tịch: Đào Văn Hưng.

     4. Tổng Thư ký: PGS.TS Đàm Xuân Hiệp.

     5. Trưởng Ban Tổ chức: Ông Lê Nhân Vĩnh.

 

B. Giai đoạn 2008-2009

 

                   

     Ông Đào Văn Hưng   Ông Trần Đình Long     Ông Đàm Xuân Hiệp    Ông Lê Nhân Vĩnh

 

     1. Chủ tịch: Đào Văn Hưng.

     2. Phó Chủ tịch: GS.VS.TSKH Trần Đình Long.

     3. Tổng Thư ký: PGS.TS Đàm Xuân Hiệp.

     4. Trưởng Ban Tổ chức: Ông Lê Nhân Vĩnh.

 

III. Nhiệm kỳ V (2010-2014)

 

                      

       Ông Đặng Hùng    Ông Trần Đình Long     Ông Trần Quốc Anh  Ông Đàm Xuân Hiệp     Ông Lê Nhân Vĩnh

 

     1. Chủ tịch: Ông Đặng Hùng.

     2. Phó Chủ tịch: GS.VS.TSKH Trần Đình Long.

     3. Phó Chủ tịch: Ông Trần Quốc Anh.

     4. Phó Chủ tịch: Ông Đặng Hoàng An - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

     5. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Phúc Vinh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

     6. Phó Chủ tịch: Ông Trần Đình Thanh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

     7. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thành Duy - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

     8. Phó Chủ tịch: Ông Vũ Huy Quang - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

     9. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Chiến Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Vinacomin.

     10. Tổng Thư ký: PGS.TS Đàm Xuân Hiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.

     11. Trưởng Ban Tổ chức: Ông Lê Nhân Vĩnh.

Thông báo
Ống kính thợ điện
Video
Ý kiến của bạn
Bạn biết website của chúng tôi qua nguồn nào?
Lịch công tác
Văn bản pháp quy
Thông tin hữu ích
Mực nước các hồ thủy điện Tuyển dụng và thông báo
Website các công ty điện lực trên thế giới Các tạp chí ngành điện trên thế giới
Thống kê

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1